Неділя, 26.03.2023, 11:12
Вітаю Вас Гість | RSS

Кальницька ЗОШ І-ІІІ ступенів

Положення

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 жовтня 2018 р. № 845

ПОЛОЖЕННЯ
про Всеукраїнську дитячо-юнацьку
військово-патріотичну гру “Сокіл” (“Джура”)

 

Загальні питання

1. Всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотична гра “Сокіл” (“Джура”) (далі — Гра) є системною формою національно-патріотичного виховання дітей та молоді, важливим засобом громадянської освіти, формування національно-патріотичної свідомості відповідно до ціннісних орієнтирів та індикаторів ефективності Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016—2020 роки, затвердженої Указом Президента України від 13 жовтня 2015 р. № 580.

2. Гра проводиться з метою виховання громадян-патріотів, захисників державної незалежності та територіальної цілісності України як високоморальних особистостей, які плекають українські традиції, духовні цінності, володіють відповідними знаннями, вміннями та навичками, здатні реалізувати свій потенціал в умовах сучасного суспільства.

3. Мета Гри реалізовується шляхом створення та розвитку національно-патріотичних осередків самовиховання дітей та молоді у закладах загальної середньої та позашкільної освіти, громадських об’єднаннях і молодіжних центрах у тісній співпраці з громадськістю, зокрема студентським та учнівським самоврядуванням.

4. Основні завдання Гри:

1) виховання дітей та молоді в дусі відданості принципам державної незалежності і соборності Україні та Українському народу через плекання національних військово-патріотичних історичних традицій та створення умов для дієвого плекання українських суспільно-державницьких цінностей: національної самосвідомості, ідентичності, самобутності, волі, соборності та гідності Українського народу; здобуття молоддю первинних загальновійськових і спеціальних компетентностей, у тому числі за окремими напрямами: “Джура-Оборонець”, “Джура-Десантник”, “Джура-Прикордонник”, “Джура-Гвардієць”, “Джура-Поліцейський” тощо, необхідних для відстоювання державної незалежності та територіальної цілісності України, захисту державного кордону, підтримання безпеки та правопорядку в країні;

2) організація змістовного дозвілля; запровадження найкращих практик
та методик самовиховання як однієї з ключових форм самоврядування молоді;

3) активізація процесу формування та закріплення навичок активного громадянства, основ самоврядування в учнівських та студентських колективах;

4) популяризація серед учнівської та студентської молоді здорового способу життя, активного відпочинку та життя в природі; розвиток навичок мандрівництва (туризму), орієнтування та таборування;

5) зміцнення міжрегіональних зв’язків та дружби дітей та молоді, навичок успішної взаємодії з однолітками з інших регіонів України, молоддю діаспори (закордонних українців);

6) заохочення дітей та молоді до вивчення історії боротьби за державну незалежність та територіальну цілісність України, формування шанобливого ставлення до жертв комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні через дослідження архівів тощо;

7) забезпечення прозорості та створення позитивного іміджу процесу національно-патріотичного виховання в осередках самовиховання дітей
та молоді Гри через інформування про їх діяльність в засобах масової інформації та в Інтернеті, через освітні веб-сайти та на сторінках у соціальних мережах;

8) сприяння поширенню застосування дітьми та молоддю української мови, проводячи нею всі заходи включно з міжособистісним спілкуванням учасників у межах Гри.

5. Кодекс лицарської честі учасника Гри:

1) підготовлений і безкорисливий;

2) чесний;

3) дисциплінований;

4) активний і підприємливий;

5) відважний;

6) витривалий;

7) врівноважений;

8) точний;

9) здоровий;

10) обережний.

6. Формування ціннісних орієнтирів і громадянської самосвідомості у дітей та молоді здійснюється на прикладах героїчної боротьби Українського народу за самовизначення і творення власної держави, ідеалів свободи, соборності та державності, успадкованих, зокрема, від княжої доби, українських козаків, Українських січових стрільців, армій Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки, учасників антибільшовицьких селянських повстань, загонів Карпатської Січі, Української повстанської армії, українців-повстанців у сталінських концтаборах, учасників дисидентського руху в Україні, мужності та героїзму учасників революційних подій в Україні 2004, 2013—2014 років, учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил в Донецькій та Луганській областях, із активним залученням до цього процесу громадянського суспільства.

 

Виховний метод Гри

7. Виховний метод Гри втілюється через:

1) самоосвітній просвітницький курс — самовиховання в малих групах — роях згідно із системою ступенів, яка затверджується Головним штабом Гри (далі — Головний штаб) (планом особистісного розвитку для кожної вікової групи, який включає основні елементи національно-патріотичного виховання), зростання особистості, яке передбачає допомогу кожному учаснику Гри в його усвідомленій та активній участі у власному розвитку;

2) самоврядування в первинних осередках Гри — куренях (дружинах, заставах, чотах) — за методикою пластової (скаутської) гурткової системи, тобто через взаємодію роїв у рамках куреня, під керівництвом ради ройових та опікою виховника: розподіляючи відповідальність між собою, учасники Гри ухвалюють рішення, організовують, здійснюють та оцінюють свою діяльність;

3) участь в освітніх наметових таборуваннях, які проводяться щороку
на чотирьох рівнях (на рівні первинних осередків — куренів (у закладах освіти), на районному (міському, об’єднаної територіальної громади, обласному та всеукраїнському рівні);

4) участь у національних та місцевих змаганнях і заходах національно-патріотичного, військово-патріотичного або громадянського характеру, які проводять заклади освіти, громадські об’єднання, інші організації, установи; масових заходах у рамках Гри (збори, злети, фестивалі, семінари, акції, експедиції, конкурси тощо).

8. Гра проводиться згідно з рекомендаціями, які розробляються та затверджуються Українським державним центром туризму і краєзнавства учнівської молоді (далі — Український державний центр туризму) за погодженням з Головним штабом.

 

Учасники та організаційна структура Гри

9. Учасниками Гри є учні закладів загальної середньої та позашкільної освіти (далі — заклади освіти), члени громадських об’єднань, учасники молодіжних центрів, об’єднані на добровільних засадах у самовиховних малих групах — роях (гуртках):

1) “молоді козаки” — 3—8 однолітків 15—17 років;

2) “джури” — 3—8 однолітків 11—14 років;

3) “новаки” (“козачата”) — до 12 однолітків 6—10 років.

Рої одного закладу освіти об’єднуються у первинні осередки Гри — курені.

Курінь може складатися з одного або двох роїв молодих козаків,
3—5 роїв джур і у разі потреби/можливості — двох або трьох роїв новаків. Курінь є базовою організаційною одиницею Гри. Курені можуть складатися з різновікових роїв. У закладі освіти найперше створюється один курінь, а після успішної апробації його діяльності створюються додаткові курені.

Рої (курені) Гри, створені на базі молодіжних центрів і громадських об’єднань (за згодою), діють у порядку, передбаченому для закладів освіти.

10. У Грі беруть участь особи старші 18 років у статусі виховників та інструкторів з числа педагогічних працівників, студентів та громадських активістів, які залучаються до виховної роботи з дітьми та молоддю.

У закладах освіти виховну опіку над кожним куренем Гри здійснює виховник (педагогічний працівник чи волонтер), який призначений наказом керівника закладу освіти та забезпечує зв’язок куреня з Головним штабом. Перед призначенням виховник повинен успішно пройти відповідний вишкіл згідно з програмою, затвердженою Головним штабом. Вишколи виховників здійснюються за попереднім погодженням з Головним штабом.

Для допомоги виховнику, за вибором учнів, адміністрація закладу освіти може призначати також опікуна куреня — відому заслужену особу, представника громадського об’єднання, який надав відповідну письмову згоду Головному штабу або, за його дорученням, обласному штабу.

11. Послідовність створення куреня Гри у закладі освіти:

перший крок — підбір адміністрацією закладу освіти у взаємодії з громадськими об’єднаннями (за згодою), діяльність яких спрямована на національно-патріотичне виховання дітей та молоді, відповідної кандидатури виховника (за рекомендацією Головного штабу) та вишкіл кандидата за програмою і під контролем Головного штабу;

другий крок — створення виховником першого рою з числа молодих козаків, які планують продовжити навчання в цьому закладі освіти, і кількамісячна, максимум однорічна, підготовка його за програмою, затвердженою Головним штабом;

третій крок — розгортання рою молодих козаків у повноцінний курінь через створення трьох або чотирьох роїв джур, в яких молоді козаки виконують функцію ройових та їх заступників, а також обрання старшини новоствореного куреня з числа молодих козаків; започаткування виховником щотижневого вишколу ройових;

четвертий крок — вибори в роях джур ройових і їх заступників з числа джур цих роїв; створення ради ройових куреня, вишкіл нових ройових, який проводять молоді козаки; виділення з кожного рою джур, молодих козаків по дві особи для створення та ведення роїв новаків.

12. Прийом до рою здійснюється на раді рою на добровільних засадах за письмовою згодою батьків (для учасників 6—17 років) після засвоєння кандидатом самоосвітнього просвітницького курсу. Прийом нового рою до куреня здійснюється радою ройових.

13. Основою організації Гри є добровільне об’єднання учасників у рої,
а роїв — у курені, в яких забезпечується реалізація принципу самоврядування.

14. Кожен рій куреня обирає собі назву за тематикою історичної героїки борців за незалежність України (наприклад, “Святославичі”, “Січовики”, “Гайдамаки”, “Чорні запорожці”, “Холодноярці”, “Карпатські січовики”, “Повстанці”, “Кіборги”, “Добробати”, “Гарпунівці”, “Кульчицькі”, “Айдарівці”, “Азовці” тощо). Назву гуртка/рою затверджує рада ройових куреня.

Назви і склад роїв молодих козаків, які створюються у закладах освіти, де відсутні курені Гри, а також курені, створені на базі роїв молодих козаків, реєструються Головним штабом або, за його дорученням, обласним штабом Гри, але відповідно до героїки боротьби за державну незалежність України.

15. Кожен курінь Гри обирає собі назву за іменем покровителя (патрона) — історичної постаті місцевого або загальнонаціонального значення, яка відзначилася вагомим внеском у боротьбу за державність України в період від часів княжої доби до Революції Гідності та під час захисту України від збройної агресії Російської Федерації в антитерористичній операції, операції Об’єднаних сил в Донецькій та Луганській областях (наприклад, “Курінь імені Євгена Подолянчука”).

Присвоєння імені куреню затверджується Головним штабом або, за його дорученням, обласним штабом. У разі коли курінь створюється на кадровій основі одного з громадських об’єднань (за згодою), то він може отримувати і відповідну назву (наприклад, “Козацька застава імені Івана Сірка”, “Пластовий курінь імені Романа Шухевича” чи “Сумівська дружина імені Святослава Хороброго”).

Особливо дієві та успішні курені можуть отримати у своїх назвах додатково порядковий номер (число) куреня у реєстрі куренів Гри (наприклад, “Курінь число 3015 імені Михайла Сороки”), який веде Український державний центр туризму. Вимоги до порядку формування реєстру куренів Гри та отримання в ньому порядкових номерів затверджує Головний штаб.

16. Кожен рій веде свою Книгу звитяг (щоденник), яка складається з двох частин: “Спадок” та “Здобуток”. У “Спадок” збираються (у тому числі усні та архівні) свідчення про боротьбу за державну незалежність України в районі (місті, селі), а в “Здобутки” вписуються свої перемоги, досягнення, імена козачат, джур куреня тощо.

17. Кожен курінь веде свою сторінку (блог) в Інтернеті  та викладає світлини і відеоматеріали, пов’язані з його діяльністю.

18. Підсумком діяльності куреня (рою) протягом навчального року є його презентація та наметове таборування, які організовує рада ройових. Наметове таборування може проводитися як участь у таборі військово-патріотичного або національно-патріотичного спрямування, організованому однією чи кількома громадськими об’єднаннями (за згодою).

 

 

 

Пошук
Вхід на сайт
Календар
«  Березень 2023  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0